تبلیغات
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="expires" content="0">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="copyright" content="Copyright (c) by GreenSkin.ir">
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="distribution" content="global">
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<meta name="rating" content="general">
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]"/>
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" />
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/style/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/style/icons.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/themes/default/default.css" type="text/css" media="screen" rel="stylesheet"/>
               <link href="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/GS-Slider.css" type="text/css" media="screen" rel="stylesheet"/>
</head>
 
<body>
 <div class="GreenSkin">
    <header class="header">
<div style="display:none"><h1><a href="[cb:blog_full_address]">[cb:blog_title]</a></h1></div>
<div id="GS_Slider">
        <div class="slider-wrapper theme-default">
            <div id="slider" class="nivoSlider">
                <img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/01.jpg" data-thumb="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/01.jpg" alt="Developer"/>
<img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/02.jpg" data-thumb="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/02.jpg" alt="Developer"/>
                <img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/03.jpg" data-thumb="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/03.jpg" alt="Developer"/>
                <img src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/04.jpg" data-thumb="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/images/04.jpg" alt="Developer"/>
            </div>
        </div>
    </div>
        <nav>
            <ul>
<li><a href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a></li>
                <li><a href="/post/list">عناوین مطالب</a></li>
                <li><a href="[cb:blog_mobileview_href]">نسخه موبایل</a></li>
<li><a href="[cb:blog_rss_href]">خوراک</a></li>
<li><a href="[cb:blog_atom_href]">آتوم</a></li>
                <li><a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a></li>
                   <li><a target="_blank" href="http://blueskin.mihanblog.com/">دانلود قالب میهن بلاگ</a></li>
   <li><a target="_blank" href="http://www.greenskin.ir/">قالب سبز</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <aside class="GSside-1">
 <nav>
        <h3><span></span>درباره ما</h3>
        <div style="text-align:center;">[cb:blog_logo]</div>
<p><a href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a><br>[cb:blog_description]</p>
 </nav>
 
 <cb:block_blog_category>
 <nav>
        <h3><span></span>موضوعات</h3>
        <ul>
<cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]" title="تعداد مطالب : [cb:blog_category_post_count]">[cb:blog_category_name]</a></li></cb:loop_blog_category>
        </ul>
 </nav>
 </cb:block_blog_category>
 <cb:block_blog_archive>
 <nav>
        <h3><span></span>آرشیو</h3>
        <ul>
<cb:loop_blog_archive><li><a href='[cb:blog_archive_href]' title='[cb:blog_archive_text]([cb:blog_archive_post_count])'>[cb:blog_archive_text]</a></li></cb:loop_blog_archive>
            <li><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه آرشیوها</b></a></li>
        </ul>
 </nav>
 </cb:block_blog_archive>
 <cb:block_linkdaily>
 <nav>
        <h3><span></span>لینکدونی</h3>
        <ul>
<cb:loop_linkdaily><li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>
<li><a target="_blank" href="http://cartoonsdownload.mihanblog.com/" title="کارتونز دانلود">دانلود کارتون جدید</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://mihanstors.ir/" title="میهن استور">فروشگاه میهن استور</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.GreenSkin.ir/" title="قالب سبز">قالب سبز</a></li>
<li><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a></li>
<li><a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال لینک به لینکدونی</b></a></li>
        </ul>
 </nav>
 </cb:block_linkdaily>
 <cb:block_extrapage>
 <nav>
        <h3><span></span>صفحات جداگانه</h3>
        <ul>
<cb:loop_extrapage><li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></cb:loop_extrapage>
        </ul>
 </nav>
 </cb:block_extrapage>
 <cb:block_search>
 <nav>
        <h3><span></span>جستجو</h3>
        <div align="center">
<input type="text" name="search_text" value="جستجو" onfocus="this.value='';"/><br>
<input type="submit" value=" جستجو ">
</div>
 </nav>
 </cb:block_search>
 
    </aside>
    <section>
<cb:block_blog_recent_post>
<article>
           <h2><span></span>آخرین مطالب ارسالی</h2>
<div class="GSPostMain">
<cb:loop_blog_recent_post><img hspace="0" src="http://dl.greenskin.ir/images/li.png" align="baseline" border="0"> <a href="[cb:blog_recent_post_href]" title="[cb:blog_recent_post_text]">[cb:blog_recent_post_text]</a></a><br></cb:loop_blog_recent_post>
</div>
        </article>
</cb:block_blog_recent_post>
<cb:block_post><cb:loop_post>
        <article>
           <h2><span></span><a href="[cb:post_href]" title="[cb:post_title]">[cb:post_title]</a></h2>
<div class="GSPostMain">
            <cb:block_post_category><b>طبقه بندی: </b><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
<hr>
<div class="owner_photo clearfix">[cb:post_author_photo_big]</div>
[cb:post_body1]<br>
[cb:post_body2]<br>
[cb:post_continue_link]<br>

                <cb:block_post_tag>
                        برچسب ها:
                        <cb:loop_post_tag>
                            <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،
                        </cb:loop_post_tag>
                        &nbsp;
                </cb:block_post_tag>                <cb:block_post_related_link>
                        دنبالک ها:
                        <cb:loop_post_related_link>
                            <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>،
                        </cb:loop_post_related_link>
                        &nbsp;
                </cb:block_post_related_link>
<div class="meta">
<span class="user"><span class="GS-users"></span> [cb:post_author_name]</span>
<span class="date"><span class="GS-clock"></span> [cb:post_create_date]</span>
<span class="comment"><span class="GS-comment"></span> <a target="_self" href="[cb:post_comment_href_onpage]" class="comment-link">[cb:post_comment_text]([cb:post_comment_count])</a></span>
<span class="more"><span class="GS-level-up"></span><a href="[cb:post_like]">ادامه مطلب</a></span>
</div>
</div>
        </article>
        </cb:loop_post></cb:block_post>
<cb:block_post_comment>
<style>
        .comment_body{background: #DDDCD2;margin:10px;border-radius: 5px;border-right:5px solid #c9c7b3;overflow:hidden;color:#222;}
.comment .comment_reply {background: #e9eed4;border-right: 5px solid #ced3b9;border-radius: 5px;font-size: 12px;width: 350px;margin-top:10px;overflow:hidden;}
.comment .name {font-weight: 600;color: #4E3E09;padding-right: 5px;text-align: right;line-height: 26px;float: right;}
        .comment .date {font-size: 10px;padding: 5px;color: #7E7E7E;float: left;}
        .comment .comemnt_web {padding: 5px 0 5px 15px; color: #999; direction: ltr; text-align: left;}
        .comment .comemnt_web a {color: #554c3d;text-decoration: underline;}
        .comment_det{border-bottom:1px solid #cbcdc3;padding:4px;}
        .comment .name,.date,.comemnt_text,.comment_reply{margin-right:3px;padding-right:3px;}
        .comment_form {background: none repeat scroll 0 0 #CCC;border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-right: 5px solid #D7D7D7;direction: rtl;margin: 10px;padding: 20px;}
        .comment_form label {width: 100px;display: block;float: right;text-align: left;font-size: 11px;color: #555;padding-left: 10px;}
        .comment_form .comment_form_row {margin: 3px 0;}
        #imageCodeWrapper .imageCode_input #imgstr {font-size: 25px;height: 34px;width: 70px;}
        .comment_form_textbox {width:240px;}
        .comment_form_textarea{width:240px;}
.comment_form .comment_form_textarea, .comment_form .comment_form_textbox {border: 1px solid #C5C5C5;}
</style>
<article>
<cb:loop_post_comment>
                <div class="comment_body">
                    <div class="comment">
                        <div class="clearfix comment_det" >
                            <div class="name">[cb:post_comment_sendername]</div>
                            <div class="date">[cb:post_comment_date]</div>
                        </div>
                        <div class="comemnt_text">
                            [cb:post_comment_body]
                            [cb:post_comment_replystart]
                            <div class="comment_reply">
                                <i><strong> پاسخ [cb:post_comment_replyname] :</strong></i>
                                [cb:post_comment_replybody]
                            </div>
                            [cb:post_comment_replyend]
                        </div>
                        <div class="comemnt_web"><a href="[cb:post_comment_senderweb]" target="_blank">[cb:post_comment_senderweb]</a></div>
                    </div>
                </div>
            </cb:loop_post_comment>
            <div class="comment_form_body">
                [cb:post_comment_form]
            </div>
</article>
</cb:block_post_comment>
<cb:block_general_list>
<article>
<cb:loop_general_list><a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list>
</article>
</cb:block_general_list>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<article>
           <h2><span></span>ابر برچسب</h2>
<div class="GSPostMain">
<cb:loop_blog_tag_cloud><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a>,</cb:loop_blog_tag_cloud>
</div>
        </article>
</cb:block_blog_tag_cloud>
<cb:block_pages>
<article>
تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] | <cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]">[cb:pages_no]</a>  </cb:loop_pages>
</article>
</cb:block_pages>
</section>
    <aside class="GSside-2">
<cb:block_stat>
      <nav>
        <h3><span></span>آمار کاربران</h3>
        <ul>
<p class="clear">
<img align="absMiddle" src="http://dl.greenskin.ir/images/stats.gif"/> <b>آمار بازدید</b><br>
<li> بازدید امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b></li>                           
<li> باردید دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b></li> 
<li> بازدید این ماه : <b>[cb:stat_this_month_view]</b></li> 
<li> بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b></li>                            
<li> بازدید کلی : <b>[cb:stat_total_view]</b></li> 
</p>
<hr>
<p class="clear">
<img align="absMiddle" src="http://dl.greenskin.ir/images/easymoblog.png"/> <b>آمار وبلاگ</b><br>
<li> کل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b></li> 
<li> تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b></li> 
<li> آخرین بروز رسانی : <b>[cb:stat_modify_date]</b></li> 
</p>
        </ul>
 </nav>
 </cb:block_stat>
 <cb:block_author>
      <nav>
        <h3><span></span>نویسندگان</h3>
        <ul>
<cb:loop_author>
<li><a href="[cb:author_href]" title="تعداد پست‌های راسالی : [cb:author_post_count]">[cb:author_name]</a></li>
</cb:loop_author>
        </ul>
 </nav>
 </cb:block_author>
 <cb:block_link>
 <nav>
        <h3><span></span>پیوندها</h3>
        <ul>
<cb:loop_link><li><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]"  target="_blank">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link>
<li><a target="_blank" href="http://blueskin.mihanblog.com/" title="قالب آبی">دانلود قالب میهن بلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://pop-song.ir/" title="دانلود جدیدترین آهنگها">سایت پاپ سانگ</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.GreenSkin.ir/" title="قالب سبز">قالب سبز</a></li>
<li><a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a></li>
        </ul>
 </nav>
 </cb:block_link>
 <cb:block_poll>
 <nav>
        <h3><span></span>نظرسنجی</h3>
        <p class="clear">[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><div align="center"><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/></div></p>
 </nav>
 </cb:block_poll>
 
 <nav>
        <h3><span></span>امکانات</h3>
        <p><div align="center">[cb:blog_script]</div></p>
 </nav>
 
    </aside>
<div class="clear"></div>
   <footer>
        <span>[ طراحی : <a href="http://www.greenskin.ir/"target="_blank"  title="قالب سبز" >  قالب سبز </a> ]  [  <a href="http://www.greenskin.ir/"target="_blank" title="GreenSkin" >  Weblog Themes By : GreenSkin.ir </a>]</span>
    </footer>
 </div>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/scripts/jquery-1.9.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://dl.greenskin.ir/theme/theme_net4/GS-Slider/scripts/jquery.gs.slider.js"></script>
<script type="text/javascript">$(window).load(function() {$('#slider').nivoSlider();});</script>
</body>
</html>