تبلیغات
قالب آبی | دانلود قالب وبلاگ : میهن بلاگ و . . . | بصورت رایگان - zendegiirani_mihanblog

قالب آبی | دانلود قالب وبلاگ : میهن بلاگ و . . . | بصورت رایگان - zendegiirani_mihanblog

قالب آبی | دانلود قالب وبلاگ : میهن بلاگ و . . . | بصورت رایگان

امروز :

خانه خوراک اتوم آرشیو نسخه موبایل آپلود تماس با ما طراح قالب
کد تبلغیات میهن استور رو که در پنل میهن استور در قسمت تبلیغات> پست ثابت هست رو همینجا وارد کنید
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Theme - Designer">
<meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_meta_description]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title], [cb:blog_meta_keywords]">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_page_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link href="http://themeupload.theme-designer.com/62/c.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<!-- template62-mihanblog -->
<!-- Design By : wWw.Theme-Designer.Com -->

<!---------- background ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<body background="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/1.jpg">
<!---------- address-image --------->
<!---------- background ---------------------------->

<div class="theme-designer-com_background-header">
<div class="theme-designer-com_block-koli">

<div align="center">
<table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
<tr>
<td>


<!---------- he ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<div style="width:1003px; overflow:hidden; height:293px; overflow:hidden;
background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/62/image/2.jpg');
background-repeat:no-repeat">
<!---------- address-image --------->

<div class="theme-designer-com_makan_blogtitle">
<div class="theme-designer-com_blogtitle"><a href="[cb:blog_full_address]">[cb:blog_title]</a></div>
<div class="theme-designer-com_description">[cb:blog_slogan]</div>
</div>

<div class="theme-designer-com_makan_menutop">
<div style="padding:0px 25px 0px 0px;">
<a href="[cb:blog_full_address]">صفحه ی نخست</a>
<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a>
<a target="_blank" href="[cb:blog_rss_href]">لینك rss</a>
<a href="http://blueskin.mihanblog.com">قالب میهن بلاگ</a>
</div>
</div>

</div>
<!---------- he ---------------------------->


<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="162" valign="top">

<div class="theme-designer-com_menurightleft" align="center">
<div class="theme-designer-com_menurightleft2"></div>

<cb:block_blog_category>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/1.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<cb:loop_blog_category><div class="vmenu"><a href="[cb:blog_category_href]" title="[cb:blog_category_post_count]" >
[cb:blog_category_name]</a></div></cb:loop_blog_category>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_blog_category>

<cb:block_poll>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/13.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-text">
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
<center>
<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="height: 20; width:150; margin:10px 0px 0px 0px;"/></center>
</div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_poll>

<cb:block_link>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/3.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب وبلاگ" href="http://www.theme-designer.com" >قالب وبلاگ</a></div>
<cb:loop_link><div class="vmenu"><a target="_blank" href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" >[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_link>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/18.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<cb:loop_blog_recent_post><div class="vmenu"><a href="[cb:blog_recent_post_href]" title="[cb:blog_recent_post_date]" > [cb:blog_recent_post_text] </a></div></cb:loop_blog_recent_post>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_linkdaily>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/14.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<cb:loop_linkdaily><div class="vmenu"><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" >
[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily>
<div class="vmenu"><a target="_blank" title="آموزش و مقالات مربوط به کنکور و فیزیک – محمد گنجی" href="http://m-ganji.ir" >کنکور</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.chatroomiran.com" >چتروم ایرانی</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.cddc.ir/" >طراحی سایت</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://chatyha.ir/" >چت</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.bestlastsecond.com/torkie/istanbul.html" >تور استانبول</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.bestlastsecond.com/torkie/antalya.html" >تور آنتالیا</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.bestlastsecond.com/kish.html" >تور کیش</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.bestlastsecond.com/mashhad.html" >تور مشهد</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.tbs.ir/mba" >دوره MBA</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.tbs.ir/dba" >دوره DBA</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.tbs.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/" >آموزش فروش</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="http://www.tbs.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/" >مدیریت کسب و کار</a></div>
<br>
<div class="vmenu"><a  target="_blank" href="[cb:linkdaily_full_list_href]" >لیست کامل پیوندهای روزانه</a></div>
<div class="vmenu"><a  href="[cb:linkdaily_new_href]" >ارسال پیوند</a></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_linkdaily>

<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/10.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-text">
<cb:block_stat><div align="right">
تعداد مطالب : [cb:stat_total_post]<br>
تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br>
آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br>
بازدید امروز : [cb:stat_today_view]<br>
بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br>
بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br>
بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br>
بازدید کل : [cb:stat_total_view]<br>
آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br><br>
</div></cb:block_stat>
[cb:blog_script]
</div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>

</div>

</td>
<td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="6" valign="bottom" class="theme-designer-com_badane-blokha">
<div class="theme-designer-com_makan_badane-khatbala-right"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/6.png"></div>
<img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/7.png">
</td>
<td width="43" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="525" valign="top">

<div class="theme-designer-com_post-space1"></div>

<cb:block_post><cb:loop_post>
<div class="theme-designer-com_post3">
<div class="theme-designer-com_post1">
<div class="theme-designer-com_post-title" align="right">&nbsp;<a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div>
</div>
</div>
<div class="theme-designer-com_post2"></div>
<div class="theme-designer-com_post3">
<div align="center"><div class="theme-designer-com_post5"><div align="right">
<div class="theme-designer-com-post-time1">
<div class="theme-designer-com-post-time2">نویسنده : [cb:post_author_name]</div>
<div class="theme-designer-com-post-time3">تاریخ : [cb:post_create_date]</div>
<div class="theme-designer-com-post-time4"><a target="_self" href="[cb:post_comment_href_onpage]">[cb:post_comment_text] [cb:post_comment_count] </a></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_clear"></div>
<div class="theme-designer-com_clear"></div>
<div class="theme-designer-com-post-text">[cb:post_body1] [cb:post_body2]</div>
[cb:post_continue_link]<br>
<cb:block_post_category>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;">
<div class="post-abi-icon"></div>
<div class="post-abi-icon2">مرتبط با: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
[cb:post_category_name]</a> , </cb:loop_post_category></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
</cb:block_post_category>
<cb:block_post_tag>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;">
<div class="post-abi-icon"></div>
<div class="post-abi-icon2">برچسب‌ها: <cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]">
[cb:post_tag_name]</a> , </cb:loop_post_tag></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
</cb:block_post_tag>
<cb:block_post_related_link>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;">
<div class="post-abi-icon"></div>
<div class="post-abi-icon2">لینک های مرتبط: <cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]">
[cb:post_related_link_name]</a> , </cb:loop_post_related_link></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
</cb:block_post_related_link>
<div id="theme-designer-com-post-linksabet"><ul>
<li><center><a href="[cb:post_href]" ><span class="theme-designer-com_hidden">لینک ثابت</span></a></center></li>
</ul></div>
</div></div></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_post4"></div>
<div class="theme-designer-com_post-space2"></div>
</cb:loop_post>

<!-- ------------comment------------ -->
<cb:block_post_comment>
<div class="mihanblog-p">
<div align="center">
<div class="mihanblog-comment">
<div class="mihanblog-comment-block">
<div class="mihanblog-comment-user-block" align="right">می توانید دیدگاه خود را بنویسید</div>
<cb:loop_post_comment>
<div align="center">
<div class="mihanblog-comment-user-block">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="right"><b><a rel="nofollow" href="[cb:post_comment_senderweb]"><font color="#0a76b9">[cb:post_comment_sendername]</font></a></b></td>
<td align="left">[cb:post_comment_date]</td>
</tr>
</table>
<div class="mihanblog-comment-user-khat"></div>
<div class="mihanblog-comment-user-text" align="right">[cb:post_comment_body]</div>
<!-- admin -->
[cb:post_comment_replystart]
<div class="mihanblog-comment-admin" align="right">
<code>
<blockquote>
<strong><font color="#0a76b9">[cb:post_comment_replyname]  پاسخ داد:</font></strong><br>
[cb:post_comment_replybody]
</blockquote>
</code>
</div>
[cb:post_comment_replyend]
<!-- /admin -->
</div>
</div>
</cb:loop_post_comment>
<!-- send comment -->
<div class="mihanblog-comment-send" align="right">[cb:post_comment_form]</div>
<!-- /admin comment-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</cb:block_post_comment>
<!-- ------------/comment------------ -->
</cb:block_post>

<cb:block_general_list>
<div class="theme-designer-com_post3">
<div class="theme-designer-com_post1">
<div class="theme-designer-com_post-title" align="right">لیست</div>
</div>
</div>
<div class="theme-designer-com_post2"></div>
<div class="theme-designer-com_post3">
<div align="center"><div class="theme-designer-com_post5"><div align="right">
<div class="theme-designer-com_clear"></div>
<div class="theme-designer-com_clear"></div>
<div style="width:100px; height:10px;"></div>
<cb:loop_general_list>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;">
<div class="post-abi-icon"></div>
<div class="post-abi-icon2"><a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]"> [cb:general_list_text] </a></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
</cb:loop_general_list>
</div></div></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_post4"></div>
<div class="theme-designer-com_post-space2"></div>
</cb:block_general_list>

<cb:block_pages>
<table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<table border="0" width="100%" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<p align="right">
<div id="styleone2">
  <ul>
    <li><a href=""> تعداد کل صفحات: [cb:pages_total] </a></li>
    <cb:loop_pages><li><a href="[cb:pages_href]">[cb:pages_no]</a></li></cb:loop_pages>
  </ul>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</cb:block_pages>

<div class="theme-designer-com_copyright-page">
<center>
.:: This Template By : <a target="_blank" href="http://www.theme-designer.com/" title="قالب وبلاگ" >Theme-Designer.Com</a> ::.
</center>
</div>

</td>
<td width="43" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="6" valign="bottom" class="theme-designer-com_badane-blokha">
<div class="theme-designer-com_makan_badane-khatbala-left"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/6.png"></div>
<img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/7.png">
</td>
<td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="162" valign="top">

<div class="theme-designer-com_menurightleft" align="center">
<div class="theme-designer-com_menurightleft2"></div>

<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/19.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-text">
<div align="center" style="margin:10px 0px 10px 0px;">[cb:blog_logo]</div>
[cb:blog_description]<br><br>
<a target="_blank" href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a>
</div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>

<!-- Menu -->
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/16.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<div class="vmenu"><a href="[cb:blog_full_address]">صفحه ی نخست</a></div>
<div class="vmenu"><a href="mailto:[cb:blog_email]">پست الکترونیک</a></div>
<div class="vmenu"><a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a></div>
<div class="vmenu"><a href="[cb:blog_full_address]/post/archive">آرشیو مطالب</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="[cb:blog_rss_href]">لینك rss</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="[cb:blog_mobileview_href]">نسخه موبایل</a></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
<!--/Menu -->

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/20.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-text">
<cb:loop_blog_tag_cloud><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
[cb:blog_tag_cloud_text]</a> , </cb:loop_blog_tag_cloud>
</div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_author>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/2.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<cb:loop_author><div class="vmenu"><a href="[cb:author_href]" title="[cb:author_post_count]" >[cb:author_name]</a></div></cb:loop_author>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_author>

<cb:block_extrapage>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/15.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<cb:loop_extrapage><div class="vmenu" ><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_archive>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-title1"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/62/image/title/4.png"></div>
<div class="theme-designer-com_menurightleft3"></div>
<cb:loop_blog_archive><div class="vmenu"><a href="[cb:blog_archive_href]" title="[cb:blog_archive_post_count]">
[cb:blog_archive_text]</a></div></cb:loop_blog_archive>
<div class="theme-designer-com_menurightleft-space"></div>
</cb:block_blog_archive>

</div>

</td>
<td width="14" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>

</div>
</div>

<div class="theme-designer-com_footer1">
<div align="center">
<div class="theme-designer-com_footer2"></div>
</div>
</div>

</body>
</html>